อารยธรรมแห่งอียิปต์

Published 21/01/2013 by nat995

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน

วิชา  ประวัติศาสตร์

อาจารยืที่ปรึกษา    อาจารย์อรวรรณ    กองพิลา

1 .อารยธรรมอียิปต์ที่เห็นได้ชัดเจนมีอะไรบ้าง

2. เพราะเหตุใดชาวอียิปต์จึงมีความเชื่อในชีวิตที่เป็นอมตะเพราะอะไร

3. ดินแดนแห่งอียิปต์มีความรักสามัคคีกันเพราะอะไร

4. ทำไมชาวอียิปต์จึงมีคติต่อแม่น้ำไนล์ดังคำกล่าวของเฮโรโดตุส

5. ชาวอียิปต์มีความเป็นปึกแผ่นกันอย่างไร

โฆษณา
netchanok2

A topnotch WordPress.com site

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.